1/19

Photo 1/19 : Tokyo

Shinjuku Toll Gate au dessus de Nishisandoguchi pour Shuto Expressway surelevée (photo credit : Frédéric Molitor)

Shinjuku Toll Gate au dessus de Nishisandoguchi pour Shuto Expressway surelevée

Tokyo, 2018